Rahvusvaheline naise tervise päev

Iga naise inimõigus, on õigus tervisele Rahvusvahelise naise tervise päeva põhimõte on kinnitada, et õigus tervisele on iga naise inimõigus ning naisel on õigus elada tervislikku ela ja teha oma elu puudutavaid tähtsaid otsuseid ilma sunni, kuritarvitamise ja vägivallata. Samas on rõhutatud, et naise tervise probleemidele tuleb läheneda kompleksselt ehk meditsiinilised faktorid on tihedalt seotud sotsiaalmajanduslike, kultuuriliste ja poliitilistega. Iga-aastasel …